JAG VILL FÅ EN PROTES.
HUR GÖR JAG?

Förord.
Rehabilitering av en missbildad eller skadad människa är inte bara en fråga för den drabbade själv och för den som skall förmedla vården, utan också för samhället i sin helhet.
Samhällets syn på den handikappade varierar kraftigt beroende bl a på politiska mål, tillgängliga resurser och prioriteringar.
Empati, kvaliteten på vården och vårdansvaret utgör ett mått på samhällets moraliska mognad och dess attityd gentemot medborgare som drabbats av en missbildning eller fått ett handikapp genom olycksfall eller ett kirurgiskt ingrepp.
Du som drabbats skall inte vika undan utan kräva att få en protetisk rehabilitering.
Den som erbjuder sådan rehabilitering skall ha resurserna, skall använda sig av den senaste tekniken och moderna material som uppfyller kraven i Medicintekniska förordningen om specialanpassade produkter. Förordningen gäller alla tillverkare offentlig som privat i hela Europa.
Utan undantag.

OLIKA SÄTT ATT FÅ EN PROTES.

1. Remiss:
Du skall i första hand vända Dig till en läkare på öron- näs- halskliniken, ögonkliniken, plastikkirurgiska klininken eller handkirurgen inom Ditt upptagningsområde.
Vilken klinik Du väljer beror på vilken skada Du har och vilken typ av protes Du behöver.
Du kommer att genomgå en sedvanlig läkarundersökning. Om protesen skall förankras med implantat kommer Du att få tid för operation. Hur det går till finns beskrivet i kapitlet "Ansiktsprotes".
Efter avslutad behandling får Du en remiss till anaplastolog.
Om Du redan har en protes, men inte fått hjälp på din hemort att få protesen omgjord eller renoverad skall Du begära att få en specialistremiss.
Bor Du utanför upptagninsomådet gäller sk. Riksavtal. Att Du inte är hemmahörande i Leksand har ingen praktisk betydelse. Sjukvårdslagen ger dig rätt att söka specialisthjälp i hela landet om sådan inte finns att tillgå i ditt län.

2. Kostnader:
Samtliga protestyper, utom käkkirurgiska, räknas till fria hjälpmedel.

3. Resor:
Du får ett intyg från vårdgivaren som berättigar Dig till reseersättning billigaste färdväg. Du måste dock själv ordna de praktisk detaljerna och förskottera kostnaden.

4. Boende:
Vårdgivaren kontaktar Dig så fort vi fått Din remiss. Ni kommer då överens om när vi skall börja arbetet och vilka boendealternativ som finns t.ex. patienthotell.
Boendet betalas av Ditt landsting.

5. Försäkringsfall:
Har Din skada uppkommit genom olycksfall har Du eller Din arbetsgivare i regel en olycksfallsförsäkring, vilken skall täcka sk. rehabilitering. Det kan innebära att försäkringsbolaget kan gå in och finansiera kostnaderna för protesen. Försäkringsbolaget fattar ett beslut i samråd med läkare som är inkopplad på ditt fall.

6. Privat:
Du har alltid laglig rätt och möjlighet att komma till Anaplastik Konsult Antti Hulterström som privatpatient. Vi förutsätter att Din skada är utläkt. Du står själv för tillverkningskostnaderna och betalar samma pris som anges i landstingsavtalet. Innan behandlingen påbörjas måste Du deponera en säkerhet hos Nordea. Detta gäller även om Du inte är mantalskriven i Sverige.©2002- Anaplastik Konsult