ÖGONPROTESER I AKRYLAT ELLER GLAS?

En återkommande fråga som debatterats i flera decennier är vilket material och vilken teknik som är bäst för tillverkning av ett konstgjort öga.
Det finns inget entydigt svar utan valet styrs av många faktorer.

Frågeställning:
Glasprotes
Akrylatprotes
Anatomisk avgjutning av ögonhålan: Inte möjligt att göra Ja, alltid
Provning av passform av prototyp: Inte möjligt att prova Görs alltid i vax
Provning av placering av iris och pupill: Inte möjligt att prova Görs alltid i vax
Modellering av ögonlocksform/utfyllnad: Inte möjligt att prova Görs alltid i vax
Ögats rörlighet: En intelligent gissning Anatomisk avgjutning
Möjligt att modifiera det färdiga ögat: Inte möjligt Kan göras i alla stadier av processen
Möjligt att återanvända delar vid omgörning: Inte möjligt Möjligt. Oftast iris och pupill
Att avlägsna repor på ytan: Inte möjligt Alltid möjligt genom årlig polering
Hållbarhet: Går lätt sönder Kan inte gå sönder
Arbetstid: ca 20 minuter I regel 1,5 dagar för bästa resultat
Garantier: Inga 1 år material inklusive en justering
Väntekö: Nästa besök till Umeå vilket kan vara upp till 1 års väntan I regel inom 1 vecka eller omedelbart om det är akut
Stent eller obturator postoperativt: Finns inte mer än ett standardöga Specialanpassad över dagen
Expansion av kollapsad ögonhåla: Finns inte tillgänglig Specialanpassad 1-3 provningar
Lagen om Medicintekniska produkter: Okänt Vi uppfyller lagens krav
Registrerad verksamhet hos Läkemedelsverket: Okänt Ja. Reg. Nr. xxx-xxxx
Behörighet: Gesällutbildning i Tyskland Högskoleutbildad tandtekniker med specialistutbildning

I det följande kommer vi att visa på olika typiska problemställningar som gäller både glasproteser och akrylatproteser.

Inga av proteserna är tillverkade av mig. Budskapet är enkelt nämligen att Du som patient och läkare skall välja med omsorg vem som skall tillverka ögonprotesen.

1. Fyra glasproteser till en och samma patient. Specialanpassning? Nej!
2. Ytterligare exempel på glasproteser.
3. Problem som glasprotesbärare uppvisar.
4. Varför är en glasprotes ofta för liten eller ibland för stor?
5. Även ögonproteser i akrylat kan uppvisa brister.©2002- Anaplastik Konsult