ÖGONPROTESER I AKRYLAT

Att förlora ett öga genom olycka eller sjukdom är en traumatisk händelse.
När en olycka inträffar sker det oftast så snabbt att man inte hinner förbereda sig på det oundvikliga och hoppet att kunna rädda ögat och förhoppningsvis också synen är en naturlig reaktion tills det oundvikliga till slut blir ett faktum.
Drabbas man av en ögonsjukdom har man i regel en möjlighet att bearbeta traumat och acceptera det oundvikliga även om man alltid hoppas att ögonläkaren skall kunna rädda ögat.
I båda fallen måste man gå igenom en lång omställningsprocess både vad gäller vardagen och arbetet, samt också få hjälp med ett konstgjort öga.
Internationellt och i Sverige är akrylat det vanligaste materialet, men det finns även att få ett öga tillverkat av glas.
Anaplastik erbjuder endast funktionella och estetiska ögonproteser i akrylat.
Redan i början på 1970-talet tillverkade jag de första ögonproteserna och idag kan alla anaplastologer i Sverige ge den här servicen.

I all protetisk rehabilitering är målet att i möjligaste mån försöka återskapa den förlorade kroppsdelen både estetiskt och funktionellt för att ge en förhöjd livskvalité.

Vilket öga är konstgjort? Det vänstra eller det högra?
Ett välgjort akrylatöga är svårt att skilja från det friska ögat.

I det följande, som är riktat i första hand till Dig som patient, skall jag informera om ögondefekter, berätta hur det går till att tillverka en ögonprotes i akrylat och ge instruktioner om dess skötsel.
Jag kommer också att diskutera skillnaden mellan ögonprotes i glas respektive akrylat, för och nackdelar.

1. Historik.
2. Ögats anatomi.
3. Hur går det till att tillverka en ögonprotes steg 1.
4. Hur går det till att tillverka en ögonprotes steg 2.
5. Varför akrylat och inte glas?
6. Protestyper och andra tjänster.
7. Kan ögat röra sig?
8. Pegimplantat med stor rörlighet.
9. Mera bilder på pegimplantat.
10. Skötsel. Hur sätter jag in protesögat?
11. Vanliga patientfrågor.
12. Statistik och nomenklatur
13. Är en specialanpassad akrylatprotes dyrare än en i glas? Nej om man ser över en längre tidsperiod.

©2002- Anaplastik Konsult