ÖGONPROTESER I AKRYLAT

PATIENTINFORMATION OM HANDHAVANDET AV PROTESÖGA I AKRYLAT

Hur sätter jag in protesögat?
Tvätta dina händer med tvål och vatten. Skölj protesögat i ljummet vatten. Se till att ytan är fortfarande fuktig.
Skjut in protesen med rätt riktning enligt demonstrationen på laboratoriet in under övre ögonlocket.
Dra ner det nedre ögonlocket en bit och skjut in proteskanten och släpp tillbaka ögonlocket.
Blinka upprepade gånger för att smörja ytan med tårvätska.

Hur tar jag ut det?
Tvätta dina händer med tvål och vatten. Gör precis tvärt om mot ovan. Dra ner försiktigt det nedre ögonlocket och sätt in fingertoppen in under kanten på öga och rotera mjukt utåt och ögat glider då i regel ut från defektområdet utan ytterligare våld. Ibland kanske man också får hjälpa till med ett lätt tryck på övre ögonlocket.

Enkla hygienrutiner.
Det är viktigt att Du är noga med hygienen. Dina händer skall vara rena när Du sätter in protesen eller tar ut den.
Rengöring, efter behov, sker i rinnande ljummet vatten och mild oparfymerad tvåltvättmedel eller diskmedel. Skölj akrylatögat ordentligt under rinnande ljummet vatten. Helst skall sköljningen fortgå i minst 5-10 minuter.
Får Du belägg och hinnor på akrylattögat skall rengöringen ske oftare. Skulle Du inte bli av med problemet har Du troligen en infektion. Kontakta då Din ögonläkare.
Akrylat är ett levande material. Skulle Du av någon orsak inte använda Din protes mår den bäst av att placera i ett glas med vatten. Vattnet skall bytas dagligen.
Upptäcker Du att det blivit repor på ytan kan Du skicka den per post till Anaplastik AB så polerar vi upp det åt Dig.
Bifoga returporto och bifoga tydliga adressuppgifter.
Försök inte att polera upp ögat på egen hand. Då kan Du förstöra protesen.

©2002- Anaplastik Konsult