KAN PROTESÖGAT RÖRA SIG?

Ett specialanpassat akrylatöga kan i vissa fall återskapa viss rörlighet synkront med det friska ögat. Förutsättningen är att ögonmuskulaturen finns kvar och är oskadad.

Patienten tittar rakt fram. Det högra ögat är specialanpassat akrylatöga.

Patienten tittar till vänster och protesögat visar tendens att följa med till 50%.

Patienten tittar till höger. Protesögat följer med sämre än till vänster.

Patienten tittar rakt ner och protesögat följer med till 100%

Patienten tittar rakt upp. Protesögat rör sig inte alls.

©2002- Anaplastik Konsult