KAN PROTESÖGAT RÖRA SIG DEL 2?

Ett specialanpassat akrylatöga kan i vissa fall återskapa en stor rörlighet synkront med det friska ögat om man opererar in en kula av hydroxy(l)apatit.
För att öka rörligheten ytterliggare kan man operera in en liten titanskruv i implantatet, som i sin tur är kopplad till ögonprotesen.

Patienten är opererade på Ögonkliniken vid Rigshospitalet i Köpenhamn.
Operatören är prof. J.U.Prause.
Tillverkaren av de specialanpassade ögonproteserna i akrylat är ansiktsprotetiker Martin Johnson, Malmö.
Samtliga fotografier ©2003 Martin Johnson.

Patienten tittar till rakt fram .

Patienten tittar uppåt.
Denna rörelse är nästan omöjlig att åstadkomma utan pegtekniken.

Patienten tittar till höger.
Rörelsen är klart större än utan implantat.

Patienten tittar till vänster.
Rörelsen är klart större än utan implantat.

Kan alla få ett pegimplantat inopererad?
Nej, har man haft postoperativa problem med själva implantat kulan ökar risken för komplikationer i samband med den ytterliggare operation titanskruvs kopplingen innebär. Är däremot proteshålan i gott skick, utan post.op problem har man möjligheten att öka rörligheten genom att i lokalbedövning operera in titanskruven. Detta görs tidigast 6 månader efter att hydroxyapatite implantatet opererats på plats och intergrerats ordentligt.

©2002- Anaplastik Konsult