TILLVERKNING AV ÖGONPROTES I AKRYLAT DEL 1

Första besöket.

Innan jag börjar med själva tillverkningen av Ditt akrylatöga kommer jag att ställa Dig några frågor.
Frågorna har till syfte att ge mig en bild av vad som gjorts, vilken erfarenhet Du har av tidigare proteser och självklart får vi tillfälle att berätta och informera hur det går till - steg för steg.

Jag vill veta när du opererats och vilken typ av operation Du genomgått. Det står inte alltid i remissen vad som gjorts och för hur länge sedan.

  • Är förlusten av Ditt öga ett olycksfall eller en sjukdom och i så fall vilken?
  • Har man enukleerat eller eviscererat?
  • Har man lagt in dermisfettimplantat eller satt in ett implantat av polyethylen?
  • Hur lång tid har det gått sedan operationen?

Alla dessa faktorer styr mitt sätt att arbeta och ger en indikation på förväntad protesstorlek.
I regel väntar man med att göra ett definitivt öga 6-8 veckors efter avslutad operation. Skälen är att suturerna skall avlägsnas, svullnaden måste går ner och eventuella komplikationer, exempelvis en infektion, måste vara färdigbehandlad.
I ömmande fall kan man redan inom 14 dagar postoperativt göra en temporär lösning med en konformer/obturator för att forma och stödja ögonhålan under läkningstiden. Bedömningen av vad som är lämplig åtgärd överlåter vi till Din ögonläkare.

Om Du redan är protesbärare vill jag gärna få en redogörelse av vad som är fel med den nuvarande ögonprotesen.
Jag har ett frågeformulär som tar några minuter att fylla i. Några typiska frågor är:

  • Är Du bärare av en ögonprotes i glas eller akrylat?
  • Hur många proteser har Du fått under de sista åren?
  • Vem har tillverkat Dina proteser?
  • Vad är det för fel med protesen/erna Du fått av annan tillverkare?
  • Utseendemässigt, fel färg, fel storlek, skaver, irriterar, inflammerad slemhinna i ögonhålan, rinnande öga, såsigt, belägg, hinnor, läkemedelsintag för att behandla en bakterieinfektion?
  • Vilka förväntningar har Du på den nya protesen?

Slutligen upprättar jag en ögonjournal där jag registrerar alla Dina svar, samt mäter upp Din irisstorlek och noterar färg, pupillstorlek och scleralfärg (ögonvitans färg) samt blodådror eller andra kännetecken som är av vikt.

Avgjutning av din ögondefekt.

Du har säkert varit med om att Din tandläkaren tagit avtryck av Dina tänder vid något tillfälle. Jag använder samma material, nämligen alginat för att få en kopia av din ögonhåla. Alginatet stelnar på några få minuter och är mycket vävnadsvänligt.
Vad som kanske känns mest otrevligt är att någon är inne i Din ögonhåla och att något kallt och kladdigt trycks in. Det är viktigt att Du slappnar av och följer de instruktioner som Du får.

Avtryckstagning av ögonhålan med alginat.

Du får nu ledigt en stund och under tiden tillverkar jag en kopia av avgjutningen i vitt vax.

Vaxprototypen kommer nu att provas för optimal passform och storlek. Redan här kan man se om ögonöppningen blir normal, att ögonlocken får ett naturligt välvning och om det blivande ögat har rörlighet. Man avlägsnar eller lägger på vax för slutjustering tills ögat är i balans.

Vaxprototypen på bilden är lite för stor och prototypen måste göras lite mindre så att ögonlocken får större rörlighet. Ibland kan det vara tvärt om att prototypen är lite för liten. Provningen går i regel utan problem och Du kommer att känna viss spänning i ögonlocken och mot ögonbotten. Vaxet, som är en naturaprodukt, är mycket vävnadsvänligt, men kan ge lätt rodnad som försvinner inom ett dygn.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska moment i hur ögonprotesen tillverkas.

©2002- Anaplastik Konsult