TILLVERKNING AV ÖGONPROTES I AKRYLAT DEL 2

Målning av iris.

En stor del av arbetet går nu åt att handmåla Din irisfärg.
Det finns olika metoder för hur man gör och de varierar lite mellan olika tillverkare, men i grunden bygger man upp en bottenfärg och därefter 5-8 olika färglager som var och en skall återge de fina detaljerna i Din iris. Varje målningslager förseglas vilket gör att processen är mycket tidskrävande. Allt arbete sker i dragskåp och Du kommer att känna en viss kemikaliedoft av målningsmediet. Inga av dessa kemikalier finns kvar i den färdiga protesen.

Alla färglager har nu förseglats och en pupill och lins monteras på. Detta provas nu på Dig där man bestämmer irisplaceringen och blickriktning.
Man kan nu också se om hur mycket av iris täcks av ögonlocken och det är nu möjligt att göra ytterligare justeringar.

Provning av vaxprototyp med iris.

Vaxprototypen med iris och lins överförs nu till vitt akrylat det så kallade scleralakrylatet. Denna process tar åtskilliga timmar att genomföra och beroende på när på dagen tillverkningen börjar kan slutmålning ske först nästa dag.
Nu har prototypen överförts till hårt polymetylmetakrylat med vit färg och den bearbetas med sliprondeller för att ge plats åt ytterligare målningslager i iris och blodådror på ögonvitan med mera.
På bilden nedan sker ytterligare färgpåläggning där de ytterst fina tunna färgstråken placeras in på plats. Man har här också möjlighet att ändra på pupillstorleken.

Slutmålning av iris.

Prototypen kan i det här stadiet inte provas på plats eftersom den är endast halvfärdig. Vad som saknas är glaskroppen och linsen.
Arbetet genomgår nu en ny polymeriseringscykel och det färdiga akrylatögat slipas till och poleras upp efter ett mycket noggrant schema. Slutpoleringen granskas i 10 gångers förstoring för att säkerställa att alla ytor är absolut släta.

Det färdiga ögat placeras nu in i ögonhålan och Du får instruktioner om hur man sätter in och tar ut den samt allmän skötsel. Du får också en broschyr med bilder som visar hur Du gör att ta med Dig hem.
Du får sitta kvar på kliniken upp till 30 minuter för att man skall kunna se hur protesen fungerar och om Du känner något obehag eller skav. Man har då möjlighet att justera protesen och polera upp den igen.
Vid alla moment med avtryckstagning och provning av vaxprototypen svullnar ögonslemhinnan upp och det kan ta något dygn innan allt återgår till det normala. Därför kan det konstgjorda ögat kännas initialt lite stort men redan efter något dygn har svullnaden gått tillbaka och ögat passar nu bättre.

Skulle det fortfarande kännas som att ögat spänner är Du alltid välkommen tillbaka till tillverkaren och man gör alla nödvändiga justeringar.
Man är till och med beredda att byta pupillstorlek eller ändra på irisfärgen, vilket kan inträffa då och då.
Laboratoriet vill att Du skall vara nöjd med sitt arbete och man är stolta över att Du visat förtroende och valt laboratoriet som Din tillverkare av det konstgjorda ögat.
Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska moment i hur ögonprotesen tillverkas.

© 2002 Anaplastik Konsult