ÖGONPROTESER I AKRYLAT

PROTESTYPER OCH TJÄNSTER

De flesta tillverkare erbjuder ett brett sortiment av olika protestyper, vilka finns beskrivna i de andra delarna av denna webbsida. Se knapparna till vänster.
För ögondefekter kan man erbjuda följande proteser i akrylat och även andra tjänster.

Ögonprotes i akrylat.
Även kallat okulärprotes eller oculärprotes, indwelling eye, custom ocular prosthesis, med flera namn.
Den är en specialanpassad ögonprotes med maximal passform baserat på en avgjutning av ögondefekten.
Den är vidare en estetisk och kosmetisk kopia av det friska ögats alla färgdetaljer i iris och blodådror i ögonvitan och kan också i många fall uppvisa en viss rörlighet om ögonbottensmuskulaturen är intakt.
Bakstycket på standardögat, se bilderna nedan, kan ha olika utseende och form beroende på hur ögonbotten ser ut och om man opererat in ett implantat.

Skalprotes i akrylat.
En skalprotes i akrylat skiljer sig från standardprotesen genom att den är extremt tunn. Den används oftast då det skadade levande, men oftast blinda ögat, finns kvar, men ser oestetiskt störande ut.
På engelska talar man om "custom scleral shell" och patientbilderna nedan illustrerar att protesen har till uppgift att täcka det befintliga ögat.

Att tillverka en skalprotes är mycket svårare och mera tidsödande än en standardprotes.

Obturator i akrylat.
En obturator i akrylat, även kallad konformer eller conformer, används temporärt postoperativt för att förhindra att ögonlocken och ögonhålan kollapsar under läkningstiden.
Den tillverkas oftast i glasklart akrylat efter avgjutning av ögonhålan för bästa passform.
Den finns också som sterilförpackad standardprodukt genom några tillverkare.

Ett ännu vanligt alternativ på många ögonkliniker i Sverige är att man provar ut ett standardöga i glas som en temporär lösning. Detta fungerar endast till den dagen då lagret är slut och inte längre kan fyllas på.
Det finns även standardögon i akrylat att tillgå, se bilderna nedan, men de flesta ögontillverkare i Sverige och internationellt väljer att tillverka en specialanpassad obturator. Den kan i regel tillverkas över dagen.
Ett dyrare alternativ är att man tillverkar ett standardöga, som senare får korrigeras och byggas ut i flera steg.

Ögonprotes för expansion.
Ibland tillverkar man en ögonprotes i akrylat för att förstora utrymmet i en kollapsad ögonhåla. Det kan vara frågan om ett barn som växer, det kan vara för att optimera en ögonhåla som haft för liten protes i glas, en ögonhåla som genomgått plastikkirurgi, för att kompensera för förändringar i ögonbotten eller ögonlocken.
Oftast tillverkar man ett standardöga i akrylat, som regelbundet justeras, tills ögonhålan optimerats eller att den kombineras med en obturator som sätts in under natten och under dagtid har man sin gamla protes.
När expansionen slutförts tillverkar men en helt ny optimerad ögonprotes i akrylat.
Bilden nedan visar standardögonmallar från barnstorlekt till vuxen.

Ögonprotes för kontraktion.
En ögonprotes för kontraktion har till uppgift att anpassa ögonlocken och defektområdet till den korrekta anatomiska storleken efter att man burit en för stor och felaktig ögonprotes i glas eller akrylat.

Orbital-ögonproteser.
Som beskrivits i kapitlet ansiktsprotetik tillverkar vi även ögonproteser till mycket stora defekter oftast efter canceroperation. Protesen retineras med eller utan implantat.

Ett akrylatöga inkorporerat i medicinskt LSR-silikon för en cancerpatient.
Ögat är tillverkat med samma omsorg som till ett normalt ögonskadefall.

Specialögon för teater och film
Självklart kan man tillverka ögonproteser och skalproteser för specialeffekter och även kombinerade masker med trovärdigt öga att användas inom teater och film. Jag gjorde bl.a. masken till Ringaren i Notre-Dame visad på gamla Norrlands Operan i Umeå år 1985.

Polering och rengöring.
En ögonprotes i akrylat måste poleras om i intervaller mellan 6-12 månaders mellanrum. Akrylat kommer att repas med tiden och skapar då lätt irritation i ögonhålan. Till skillnad från en ögonprotes i glas kan akrylatögat poleras om varje år i många år.
Samtidigt sker en ultraljudsrengöring av protesen, en kontroll av passformen och funktionen så att eventuella fel kan rättas till.
Ompoleringen sker på Din bekostnad mot en mindre avgift och för att täcka returportokostnaden.

Konsultation.
Konsultation av medicinsk karaktär hänvisar vi till närmaste ögonklinik i ditt sjukvårdsområde.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska moment i hur ögonprotesen tillverkas.

©2002- Anaplastik Konsult