ÖGONPROTESER I AKRYLAT

STATISTIK
Det saknas idag exakta uppgifter om hur många ögonprotesbärar det finns i Sverige.
Internationellt har man som regel angett att en grov uppskattningen skulle utgöra en promille av den totala befolkningen.
För Sverige skulle det bli mellan 7.000-9.000 patienter och för Norrland, Region 6, omkring 800 ögonprotesbärare.
Troligen är denna skattning något för hög då man gjort stora framsteg i behandlingen av ögonskador och ögonsjukdomar.

Fördelningen mellan olycksfall och sjukdom ligger internationellt på ca 60% olycksfall och 40% sjukdom. Sannolikt stämmer detta även för Sverige.©2002- Anaplastik Konsult