ANSIKTSPROTETIK

Protesens livslängd

En ansiktsprotes i silikon har inget evigt liv.
Den utsätts dagligen för miljöpåverkan under fritiden, på arbetsplatsen eller hemma.
Det finns inget material idag som klarar alla påfrestningar och vi som tillverkare kan inte gardera oss för vad protesen kommer att bli utsatt för under kommande år.
Den vanligaste förändringen är missfärgning av silikonbasen eller att färgen bleknar.
Det kan finnas många förklaringar till förändringen, t ex. naturligt åldrande av materialet, ultraviolett ljus, ej ljusstabila pigment, patienten är rökare, använder mjällschampo, badar i klorerat vatten i offentliga simhallar, använder hudlim och kemikalier för att ta bort limrester, är svetsare till yrket, osv.
Genomsnittslivslängden på en silikonprotes ligger på 2 år.

3 år gammal silikonprotes och rökning.
Visas med tillstånd.
Nya proteser överst. 2 år gamla nederst.

Att välja rätt råmaterial är mycket viktigt.
Sjukvården i Norrlandslänen skickade under 1980-talet många patienter till södra Sverige för installation av implantat varvid patienten också fick sin första protes. Materialet som användes var ett Dow Corning silikon med beteckningen MDX44210. Silikonet åldras på 6 månader och blir gulbrunt och oestetiskt inom 1 år.
Det finns flertal forskningrapporter som stöder detta.
Bilden nedan visar hur det kan se ut efter 6 månader.
Det skall påpekas att jag har många fler bilder av samma slag, samt att samtliga proteser finns arkiverade. Jag använder bättre material i min produktion.

Dow Corning MDX 44210

Andra begränsningar är dålig kemisk bindning mellan silikon och akrylatplattan.
Att den kemiska bindningen inte fungerar kan ha många förklaringar.
Problemet var i första hand förknippat till additionssilikonerna, vilket idag är nästan historia.
Ett problem som jag löste för över 10 år sedan och som rapporterades på flera kongresser.

Den kemiska bindningen håller inte.

Trasig basplatta är ett fenomen som då och då dyker upp. Oftast har patienten utsatt protesen för fysiskt våld under sportutövning och då bryts plattan sönder.
Vid ett fåtal tillvällen visade sig att man underdimensionerat basplattan för att skapa utrymme för ett anatomiskt korrekt öra. Priset kan bli att plattan inte klarar påfrestningarna.

Trasig basplatta.

Det finns ytterligare exempel på andra typer av händelser som begränsar protesens livslängd men de ovan uppräknade är de vanligaste.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen och vad som kan förkorta protesens livslängd.©2002- Anaplastik Konsult