ANSIKTSPROTETIK

Protesen skötsel

En viktig del för protesens funktion och livslängd står patienten själv för och då gäller det inte de faktorer som beskrevs i föregående kapitlet utan om enkel hygien och rengöring.

Vad vi avser är den regelbundet återkommande hygieniska skötseln av huden kring distansen för att undvika infektioner och andra problem.
I regel räcker det med tvål och vatten.
I svårare fall med fysiologisk koksaltlösning för att mjuka upp döda hudceller kring distansen och avlägsna dem.
Bilderna visar hygienrutiner för ett öronprotesfall, men är även allmängiltiga för de som har en implantatretinterad orbital-ögon- och näsprotes.

Medel för rengöring av huden kring distanserna.

Med pincett och bomullstuss fuktat med vatten eller fysiologisk koksaltlösning mjukar man upp huden kring distansen och vänta ett tag.
Man tar sedan en ny bomullstuss och lyfter loss döda hudpartier kring distansen.

Vatten, bomull och pincett för enkel rengöring.

Om det är svårt att komma åt kan man även använda dentalfloss som bilden nedan visar. Dentalfloss finns att köpa på alla apotek.
Vi kan erbjuda ett annat alternativ till flossen nämligen Quick-Sticks i pack om 100st, vilka inte kan skada huden men är så små att man kan komma åt även i hopplösa fall.
För information och priser gå till produktsidan.

Rengöring med dentalfloss.

För flertalet av patienter som fått implantat är problemen få.
Några få patienter uppvisar återkommande hudirritationer kring distanserna och orsaken kan ofta härledas till en överdriven hög hygienrutin med medföljande utarmning av det naturliga hudfettet. Återfettning av huden är viktigt för denna patientgrupp.
En annan förklaring kan vara att kirurgen, som utförde ingreppet, inte tunnat ut huden tillräckligt mycket vid distansoperationen, vilket efter några år resulter i att huden börjar växa uppåt distansen mot guldcylindern och baren. Kirurgen måste då göra en hudrevision i efterhand för att minimera framtida problem.

Ett annat problem som dyker upp då och då är småblödningar kring ett av distanserna. I regel slutar blödningen av sig självt och huden normaliseras.
Skulle blödningen fortsätta bör Du som patient ta kontakt öronkliniken och be att få en tid för ett besök.
En förklaring kan vara att centrumskruven, som länkar samman implantatet med distansen, inte är åtdragen och att ett blodkärl växt in i mellanrummet. Blodkärlet trycks sönder när protesörat utsätts för en belastning.
En annan förklaring kan vara att Du har en begynnande bakteriell infektion som bör behandlas innan den blir kronisk.
Åter är det öronkliniken som ansvara för den medicinska behandlingen.
Det kan vara frågan om grundlig rengöring på djupet och en 10 dagars kur med Terracortil med polymyxin B salva.
I extremfall vid kroniska förändringar återstår endast kirurgi.

Blödning kring en distans.

Det är viktigt att påpeka att flertalet patienter inte har några problem kring implantaten, men att i ett fåtal fall kan det förekomma och att problemet kan i regel lösas relativt enkelt av öronläkaren.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen och de problem som kan uppträda ibland.©2002- Anaplastik Konsult