ANSIKTSPROTETIK

Retentionsklamrar.

Det är frågan om livskvalité att patienten kan känna förtoende och säkerhet för sin protes, att den inte lossnar vid ett olämpligt tillfälle.
Vilken klammer skall man välja?
Väljer ansiktsprotetikern fel kan det få katastrofala följder.

Det finns idag flera typer av retentionsklamrar för fasthållning av en ansiktsprotes. Förutom de tre här nedan finns det kulattachment, Ceka, Excentric, Push Button med flera.
Ett annat alternativ till klammer är magneter och kommer att diskuteras längre fram.

Från vänster: Öqvist - JS Passiv - NobelBiocare

För den Nordiska marknaden visas här ovan tre klassiska klammertyper med olika konstruktion och funktion. Samtliga är framtagna för oralprotetiska tillämpningar, men lämpar sig även för externa proteser.
Vilken skall man välja?
Priset är inte utslagsgivande utan man måste titta på konstruktionen från en helt annan aspekt aspekt för att förstå skillnaderna.

Öqvist tillverkat av Sjödings AB

Öqvistklammern är en klassiker i dentalbranschen och har även använts för fasthållning av ansiktsproteser.
Klammern är en sk. friktionsklammer. Friktionen mellan baren och vingen är ett mått på retentionskraften och är otillräcklig för ansiktsproteser. Försöker man "aktivera" klammern genom att trycka samman vingarna ökar friktionen marginellt. Resultatet blir i regel att en av vingarna så småningom bryts av på grund av korrosionsutmattning.
Genom att klammern är lödd har lödningen med stor sannolikhet påverkat kristallstrukturen i klammermaterialet negativt.
Jag slutade att använda denna klammer redan 1990 och samtliga byttes ut under kommande åren till JS Passiva retentionsklammer.

Nobel Biocare Norden AB

Denna klammer säljes av Nobel Biocare och finns i produktsortimentet för att användas till ansiktsproteser.
Numera har de också JS Passiva klammern i sitt sortiment.
Klammern ovan är i massivt guld och som bilden visar en friktionsklammer.
Den har ganska god retentionskraft, men går inte att aktivera för att tillmötesgå patienternas önskemål om att protesen skall sitta säkert.
Guldet i klammern är mjukare än baren som innehåller höga halter av platinametaller. Friktionen mellan de två kommer att på sikt medföra att klammern tappar allt mera av sin fasthållningskraft.
Försöker man aktivera vingarna, det finns inget instrument för detta, ändrar man klammerns geometri och den blir oval. Resultatet kan bli att klammern inte längre går ner på plats över baren.
Jag slutade att använda denna klammer 1992 och samtliga byttes ut under kommande åren till JS Passiva retentionsklammer.

JS Passiv tillverkat av Sjödings AB

JS Passiva retentionsklammer, som finns i flera olika versioner, är en vidareutveckling av grundkonstruktionen av Öqvistklammern, som beskrivits här ovan.
Skillnaderna är att klammern tillverkats i ett stycke och i samma legering som baren.
Den har vidare en förstyvning på taket vilket motverkar deformation.
Vingarna har en liten inbockning som går in under barens prominens. När klammern inte belastas vilar den passivt på baren. När den belastas blir vingarna aktiva eftersom de då tvingas att passera prominensen, dvs det tjockaste partiet på baren, innan de släpper greppet.

Jag har i dagsläget installerat över 500 klamrar och haft endast ett haveri med en avbruten vinge.
Varför rekommenderar jag denna klammer? Svaret är givet här ovan.
För drygt 8 år sedan tog jag också fram en aktiveringstång till klammern. Med hjälp av den kallhärdar man legeringen och resultatet blir nästan en fördubbling av retentionskraften, vilket ger mycket hög säkerhet för patienten. Protesen sitter kvar även vid utövning av kroppsporter.
Vill Du veta mera om aktiveringsinstrumentet skall Du mig.
En ansiktsprotes har inget evigt liv utan behöver göras om regelbundet med en intervall på kanske 2 år. Efter rekonditionering återanvänder jag retentionsplattan med klamrarna till den nya protesen, vilket är god ekonomi för sjukvården.
Klamrarnas långa livslängd, upp till 6-8 år, är också ett gott betyg för en god konstruktion och rätt materialval.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen och skälen till vårt val av retentionsklammertyp.©2002- Anaplastik Konsult