ANSIKTSPROTETIK

Ansiktsdefekter.

Craniofaciala defekter eller ansiktsdefekter delas i regel in i fyra grupper.
Indelningen är i fallande ordning efter frekvens.

1. Örondefekter omfattar i regel hela örat eller delar.
2. Ögondefekter omfattar egentliga ögat och ögonlocken är intakta.
3. Orbitaldefekter omfattar öga och omgivande mjukdelar inklusive ögonlock.
4. Näsdefekter omfattar i regel hela näsan och i sällsynta fall del av den.
5. Kombinationer av ovan eller annan del av huvudet. I regel efter omfattande tumörkirurgi.

En ansiktsdefekt kan var kongenital (medfödd), förvärvad genom olycksfall eller genom sjukdom.

Den vanligaste förekommande medfödda defekten är avsaknad av ett öra, i sällsynta fall båda öronen. Ytterst sällan förekommer också avsaknad av näsa eller båda ögonen.

Medfödd defekt enkelsidig.

En förvärvad defekt kan ha orsakats genom hundbett, knivslagsmål, brännskada eller annat yttre våld. Vid partiella defekter saknas ofta helix och crura. I sällsynta fall saknas nedre delen av örat omfattande anti tragus och loben.

Hundbett som lämnat kvar loben.

En defekt kan också fås efter ett tumörkirugiskt ingrepp. Epiteliala neoplaster i ansiktsregionen förekommer oftast i någon av de tre former nedan, av vilka den minst farliga kommer först.

Basalcellcancer
Skivepitelcancer
Malingt melanon
Återfall av malingt melanon
Näsdefekt efter cancerkirurgi.

Beroende på tumörtyp och storlek kan en defekt bli ganska liten och väldefinierad.
I extremfall omfattar defekten hela orbitan, kinden ner till överläppen.
Eller i andra fall vilket är vanligare att orbita och halva maxillan tagits bort, sk orofacial defekt med hemiresektion av maxilla.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen och visa några vanliga defekttyper.©2002- Anaplastik Konsult