ANSIKTSPROTETIK

Den färdigpressade protesen

Silkonet polymeriseras på olika sätt beroende på vilken typ det är frågan om.
Den vanligaste typen är sk RTV-silkon på kondensationsbas och behöver i regel ingen tillförsel av värme utan härdar i rumstemperatur på några timmar till kanske ett dygn. RTV står för Room Temperature Vulcanizing.
Dessa silikoner är vad jag kallar för "primitiva silikoner" med i regel mycket dåliga fysikaliska egenskaper. Jag använder inte denna typ av silikoner alls i min produktion. De flesta är också klassade som industrisilikoner.

Den andra typen är additionssilikoner och finns i en uppsjö av varianter från RTV till värmehärdande upp till 170°C. Jag arbetar endast med högtemperatursilikoner. De har överlägset bättre fysikaliska egenskaper och medger möjligheter att styra både hårdhet och härdningstider. De flesta är också certifierade för medicinsk bruk.

Polymeriseringen är klar och formen har öppnats.

Efter avslutad polymerisering öppnas pressformen och protesen tas ut försiktigt.
Beroende på hur protesen skall retineras friläggs undersidan med retentionsklamrar om silikon krypit in under basplattan.
Skall protesen limmas är insidan slät.
Skall den sättas på glasögon frilägger man plastkopplingen längs helix.

Överskottet avlägsnas.

Överskottet skall vara extremt tunt, 0,1mm eller mindre, för att kanten inte skall synas. Man kan klippa grovt eller skära med skalpell. Ytterskarven runt helix slipas i regel med roterande verktyg.

Friläggning av ögat i en orbitalprotes.

För ögon-orbitalproteser har man en liknande rutin. Här tillkommer tillsättning av ögonfransar och ibland även ögonbryn. Protesen är sedan klar för utprovning och eventuell eftermålning om man vill markera skuggpartier med mera.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen.
Arbetsmomenten på denna sida görs av mig som är utbildad ansiktsprotetiker.©2002- Anaplastik Konsult