ANSIKTSPROTETIK

Implantat. Del I

Implantat kan idag med stor fördel användas för att retinera öron-, näs- och orbitalproteser.
Planeringen vid fall med implantat är mer omfattande och tidskrävande än vid en mer konventionell retentionsmetod.
All kirugisk behandlings sker på ett regionsjukhus eller universitetssjukhus.
Ta kontakt med Din läkare för att få information om vilket sjukhus i Din region som har en utbildad öronläkare, plastikkirurg eller oralkirurg på just denna operationsmetod och som har tillgång till den speciella operationsutrustningen.
Ett titanimplantat skiljer sig från en liknande typ som användes i munnen genom att den är kort och har en fläns. I övrigt består det av samma antal delar.

Flänsfixtur tillverkat av NobelBiocare Norden AB

Från höger ser vi på bilden en 3,5mm flänsfixtur i titan. Flänsen har till uppgift att fördela belastningen över en större benyta.
Varför implantatet är så kort beror på att man sällan har tjockare ben i kraniet i de områden man normalt installerar skruven.
Därefter har vi en distans som penetrerar genom huden. Distansen finns i olika längder beroende på hudtjockleken i defektområdet. Implantatet och distansen skruvas samman med en centrumskruv.
Den sista delen längst till vänster på bilden är en guldcylinder och guldskruv med vilken förbandet kopplas samma till implantatet. Guldcylindern sammanlödes i sin tur till den barkonstruktion som är en del av den slutliga retentionsdelen för själva protesen. Detta kommer att beskrivas lite längre fram. I stället för guldcylinder kan man även skruva på en magnet.

Före operationen
Man tar alltid ett preoperativt avtryck av defektområdet för att fastställa implantatens placering. En platta tillverkas i glasklart akrylat med utplacerade markörer i de ideala positionerna för röntgenfotografering (tomografi) i avsikt att undersöka benets täthet och tjocklek i implantatområdet.

Tomobild av orbita (ögonhåla) efter skottskada.

De nedre tre markörerna har inget benunderstöd. Endast de tre övre kan vara lämpliga placeringar för implantat.

Indikatorplattan på plats inför operation.

Innan operationen används en platta för tomografi. I hålen placeras markörer som är röntgenopaka. Samma platta används sedan under operationen för att få optimal placering av implantaten. I det här fallet, som är ett öra, lämnas loben kvar. Den kommer troligen att avlägsnas vid distansoperationen om några månader.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen.
Det kirurgiska ingreppet sker alltid av en läkare och på ett sjukhus.©2002- Anaplastik Konsult