ANSIKTSPROTETIK

Avtryckstagning utan precisionskrav

Vid tillverkning av en ansiktsprotes är ett exakt avtryck av defektområdet en förutsättning för ett lyckat resultat. I litteraturen finns många olika metoder beskrivna men vår 34 år långa erfarenhet pekar mot att två metoder täcker de flesta behoven.

Alginat
Silikon

Eftersom information riktar sig till blivande patienter ges här endast en kort beskrivning.
Redan inför planeringen av själva operationen för exempelvis implantat tas ett avtryck av defektområdet.
Vid fall av örondefekt passar man på att ta en avgjutning av det oskadade örat på motsatta sidan.
Vid tumörkirurgi dokumenteras den kroppsdel som skall opereras bort så att den kan återskapas senare.

Alginat
Standardavtryck, som inte skall användas för precisionsarbete, tas med dentala alginat.
Som patient har Du med stor sannolikhet redan stiftat bekantskap med alginat i tandläkarstolen.
Man blandar ihop pulver och vatten till en krämig konsistens och massan appliceras över området som skall gjutas av. En totalt ofarlig och miljövänlig process.

Alginat läggs på det friska örat med spatel.
Avtrycket har separerats från örat och
slås ut
i gips.

Donationsavgjutningen slås ut i lämpligt material, gips eller vax och sparas tills alla operationer avslutats och patienten är klar för protestillverkning.

Avtryckstagning med precisionskrav

Silikon
Efter att
kirurgerna placerat in implantat och de läkt in måste implantatens exakta position, på hundradelar av en millimeter, dokumenteras. Det sker med hjälp av avtryckstoppar som skruvas fast till distansen och är av samma modell som användes i munnen.
Ovanpå avtryckstopparna läggs A-silikon och efter avslutad härdning demonteras avtrycket och man har då underlaget för en arbetsmodell i specialgips. Processen tar inte så lång tid och är inte obehaglig eftersom man sitter upprätt i behandlingsstolen.
Det enda nya vid det här momentet är att Du som patient kan höra ett tydligt skrammelljud och skrapljud då avtryckstopparna skruvas på plats. Anledningen är att implantaten för över allt ljud direkt till innerörat genom skallbenet och det är ett ljud som Du aldrig hört förut. Ett liknande skrammelljud kommer Du att höra längre fram då protesen modelleras och då den färdiga protesen sätts på plats. Det är helt ofarligt och Du vänjer Dig snabbt.

Avtryckstopp skruvas på implantatet.
Avtrycket taget i A-silikon för modellframställning

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen.
Arbetsmomenten på denna sida görs av som är utbildad ansiktsprotetiker.©2002- Anaplastik Konsult