ANSIKTSPROTETIK

Magneter.

Det är viktigt att patienten känner förtroende och säkerhet för sin protes.
Barkonstruktionen kan ibland orsaka problem, framför allt av hygienisk natur.
Det kan ibland vara svårt, nästan omöjligt, att komma runt barens undersida närmast guldcylindern och distansen för rengöring.
Retentionsklamrar med akrylatplatta stjäl också viktigt utrymme i orbital-ögonfall där ögondelen kommer i konflikt med implantaten.

Det finns idag ett fåtal tillverkare av magneter , vilka kan skruvas direkt på implantatet. Det mest kända är Magna-Cap systemet som har flera storlekar, laboratorieanalaoger och kompletterande verktyg. De är tillverkade av sintrad järn-neodynium-boron och inkapslade i titan.
Ett annat system är Dyna tillverkat av samarium-kobolt.
Och ett tredje Steco-Titanmagnetics tillverkade av boron-järn-neodynium och finns till de flesta implantattyper på marknaden.

Ögondefekt med tre Magnacap magneter.
Ögondefekt med tre monterade Mini magneter.

Magna-Cap magneterna är enpoliga och behöver inte orienteras i en viss riktning.
De ger inte heller utslag vid kontroller på flygplatser, med mera.
Magna-Cap magneterna har haft problem så som korrosion och förlorad magnetism på grund av dålig försegling i skarven på magnetdelen. Tillverkaren har angett att man idag har löst dessa problem och man lämnar nu 3 års garanti.
Vi har ingen erfarenhet av Steco magneterna, men är intresserade att testa i framtiden.

Här nedan en klinisk bild på ett fall med ögoncancer och tre implantat med monterade magneter.
Protesen till höger visar själva magnetdelen inbakad i akrylat.
Idag är våra magneter kemiskt direkbundna till silikonbasen utan basplatta för att vinna ytterligare utrymme för bättre estetik.

Ögondefekt med tre Magnacap magneter.
Ögonprotes med tre monterade Mini magneter.

Magnetlösningen kan med fördel användas även för näs- och öronproteser. Man får då välja kraftigare magneter och magneter med krage som låser protesen så att den inte kan glida i sidled.
Vid stora defekter kan man även kombinera magnetförankring i vissa delar och konventionell barförankring i andra beroende på implantatens placering och uttagsriktning.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen.©2002- Anaplastik Konsult