ANSIKTSPROTETIK

Modell

Avtrycket som tagits är underlaget för det fortsatta arbetet och är grunden för en anatomiskt korrekt och estetiskt välgjord protes. Arbetsmodellen slås ut i extra hårt gips, som skall klara stora påfrestning av både tryck och värme.

Om modellen inte har implantatdelar är nästa steg att börja själva vaxprototyparbetet, m.a.o. att med vax återskapa en anatomiskt korrekt modell av den kroppsdel som saknas.

Om modellen omfattar implantat med kopior av distanserna, så kallade laboratorieanaloger, kommer man att på laboratoriet börja med att tillverka en barkonstruktion och ovanpå denna en platta med fastsatta retentionsklamrar.

Barens placering på arbetsmodellen.
Färdiglödd bar och platta med klamrar.

Baren har en diameter på 2,0 mm och är tillverkat i Sverige av en hård guldlegering med bl.a. platina för att klara stora påfrestningar. Baren lödes till guldcylindrar vilka senare kommer att skruvas fast mot implantaten.

Till höger ser man den färdiglödda baren och bredvid den speciella basplattan i akrylat med tre klamrar vilka kommer att greppa runt baren. Basplattan kommer att vara en integrerad del av protesen och kommer inte att synas utifrån.
Hur guldbaren placeras beror till stor del på hur implantaten är orienterade i förhållande till defekten. Ansiktsprotetikern försöker alltid att optimera placeringen så att den inte stjäl utrymme i onödan.
Vilken typ av retentionselement man väljer är för mig ett enkelt val baserad på lång klinisk erfarenhet och materialprovningstester utförda av mig på 1990-talet. Mera information finns på nästa sida.

Vid nästa behandlingstillfälle kommer baren att skruvas på plats med guldskruvar och basplattan att provas.
På bilden nedan är plattan placerad över baren som nu inte längre är synlig.
Plattan går också fri från huden för att möjliggöra god luftcirkulation kring distanserna och huden i operationsområdet.
Metallen som lyser fram på baksidan är distansen på implantatet. Den kommer inte att synas när protesen är färdig.

Guldbaren och basplattan på plats.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen.©2002- Anaplastik Konsult