ANSIKTSPROTETIK

Pressform och pressning

När modelleringsarbetet avslutts tillverkas en pressform i vilken den riktiga protesen tillverkas.

Pressformen kan var tillverkad i specialhårdgips, epoxi, polyuretan eller i metall. Vilket man väljer beror på materialval och vilka fysikaliska egenskaper man vill ha i slutprodukten.
För ansiktsproteser väljer man i regel gips som är ett relativt billigt och bra material. Om protesen retineras med implantat utsätts den inte för lika stora påfrestningar som den som limmas med hudlim.
Pressformen kan ha olika antal delar, i regel två eller flera beroende på vilken kroppsdel som skall återskapas och vilka andra komponenter som skall förankras inne i materialet.

Typisk pressform i gips för en öronprotes.

Då pressformen är klar har vaxprototypen avlägsnats och det finns nu ett hålrum i vilket protesmaterialet placeras in.
De flesta material är ofärgade och kräver att de pigmenteras. Beroende på vilket material man valt att arbeta med finns det olika rutiner för hur det hela går till rent praktiskt. Din ansiktsprotetiker kommer att berätta mera när modelleringen är nästan klar och Din hudfärg skall bestämmas.

Bestämning av hudfärgen.

Olika silikoner har olika bakgrundsfärger beroende på fillertyp och tillverkare. I praktiken betyder det att en given färgskala ger olika resultat beroende på silikontyp.
Jag arbetar fortfarande med det reproducerbara färgsystemet jag tog fram 1974 och som är populärt bland mina kolleger runt om i världen. Vill Du veta mera om varför många misslyckas med färgarbetet kan du klicka på denna länk.
Bassilikonet färgas i flera grundnyanser och pressformen fylls steg för steg. Ju flera färger man får in i pressningsmomentet desto bättre och hållbarare blir slutresultatet. Eftermålning förekommer ytterst sällan av mig.

Färgat silikon i pressformen innan den sluts.

Polymerisering av silikonet kan ske på flera olika sätt beroende på kemisk sammansättning och typ. Detta kommer att behandlas i kapitlet om material. De flesta arbetar med rumstemperaturhärdande silikoner, vilka vi uppfattar som ålderdomliga och de har i regel låga fysikaliska egenskaper och är sällan av medicinsk kvalité.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen.©2002- Anaplastik Konsult