ANSIKTSPROTETIK

Modellering

Grunden för en anatomiskt korrekt och estetiskt välgjord protes läggs vid modelleringsarbetet och efterföljande slutfinishering.
Vi har i tidigare kapitel sett hur viktigt det är med god terapiplanering, avtryckstagning och val av retentionsmetod.
Om ursprungsavtrycket är dåligt går det inte att i efterhand justera passformen mer än marginellt.
Fel och misstag i skulpteringsarbetet kommer också att återges i den färdiga protesen.
Grundregeln ansiktsprotetikern skall hålla i minnet är enkel: för proteser tillverkade i silikon gäller att det man skulpterar fram i vax skall vara silikonprotesens slutgiltiga form.

Det finns olika tänkbara modelleringsmaterial av vilka lera och vax är de oftast beskrivna.
Leror typ plastelina har många fördelar men den största nackdelen är att de innehåller oljor och mjukgörare vilka påverkar silikonets härdning och därför är man hänvisad till att arbeta med vax.
Det finns många vaxer att välja mellan och i regel väljer man dentala vaxer och modifierar dem färgmässigt och justerar hårdheten och elasticiteten.
Som patient behöver Du inte fundera på dessa detaljer utan Du kommer att följa med steg för steg hur protesen växer fram inför Dina ögon.

Det finns en mängd referenspunkter och linjer som ansiktsprotetikern studera i Ditt ansikte då en prototyp skapas. Merparten av arbetet sker inte på den ursprungliga modellen utan där defekten finns i Ditt ansikte.
För ett öra skapas en spegelvänd kopia av Ditt kvarvarande öra, vilken orienteras in på plats steg för steg.
Örat är Ditt och inte någon annan patients.

Vaxprototyp på modell med implantat.
Vaxprototyp på plats. Bilden visas med tillstånd.

BAHA implantat med koppling för hörapparat.

Har Du behov av hörapparat eller glasögon kan örat anpassas för dessa hjälpmedel. Här ovan en bild på patient med medfödd defekt där hörselgången rekonstruerats, två standardimplantat har opererats in för förankring av ett silikonöra, samt vidare kan man se ett BAHA implantat utan den yttre lådan med elektroniken.

För näsdefekter finns i regel en arkivavgjutning tagen innan operationen och man försöker i möjligaste mån att återskapa originalet så att Du själv och Dina närmaste skall känna igen den.

För ögon-orbitaldefekter är arbetsgången betydligt mera komplicerad. Mycket tid går åt till att först återskapa ett öga i akrylat med handmålning av iris, välja rätt iris och pupillstorlek, pressning i scleral (ögonvitan) med blodådror. Nästa steg är att placera in ögat i rätt position i defekten och återskapa alla mjukdelar som gått förlorad vid operationen.

Akrylatöga specialtillverkas till varje patient
Vaxprototyp på plats.
Bilden visas med tillstånd.

Denna sida är patientinformation och inte riktad till professionella tillverkare. Bilderna har endast till uppgift att ge en inblick i några typiska arbetsmoment i behandlingen.©2002- Anaplastik Konsult