FINGER OCH HANDPROTESER

I kapitlet "Ansiktsprotetik" har vi sett amputation av ansiktsdelar.
Protestillverkning för att ersätta skadan har en lång tradition som aldrig har blivit ifrågasatt.
Estetik och kosmetik är ledstjärnor i verksamheten.
Utvecklingen av material och metoder är imponerande och sker kontinuerligt bland specialisterna i branschen inom landet och internationellt.

Anaplastik har sedan 1995 tillverkat estetiska och kosmetiska finger och handproteser i silikon. Vi har tillsvidare begränsat oss till finger och handproteser för att få utvecklingsmöjligheter att inom rimliga kostnadsramar anpassa ansiktsprotesteknologin till denna protestyp. Nedan ett lyckat exempel på silikonfingerprotes.

Vad kan vår teknik erbjuda som andra inte lyckats med?

Att få en till utseendet trovärdig protes som liknar de egna fingrarna och inte är en massproducerad standardprodukt.
En protes med en taktil känsla som huden. Elastisk och mjuk där man behöver det och styv i partier som skall tåla belastning.
Med en nagel som sitter fast kemiskt till underlaget, inga glipande kanter där smuts kan krypa in, nageln har korrekt utseende, är hårdare än den naturliga nageln och går att måla obegränsat antal gånger.
Med god hållbarhet för vardagligt bruk, UV-stabilt och klarar normala rengöringsmedel.
Specialanpassad mot defekten. Protesen är tillverkad för just Din defekt och ingen annan industritillverkad standardmall. I partier som inte tål belastning kan avlastning ske.
God biologisk acceptans. Alla silikoner i vårt sortiment är medicinska silikoner, FDA-godkända, certifierade och till och med i vissa fall av implantatkvalité. Ingen risk för att huden eller att Din kropp kan skadas av kemikalier från protesmaterialet.
Alla proteser vi tillverkar uppfyller de legala kraven i bilaga 1 och 8 lagen (1993:876) om medicintekniska produkter och LVFS 2003:11".
Anaplastik AB är också registrerad tillverkare hos Socialstyresen och Läkemedelsverket.
Miljövänligt. Protesen har inte evigt liv och måste så småningom kasseras. Vid förbränning produceras endast kisel och vattenånga. Kisel är ett av de vanligaste elementen i universum och näst efter syre vanligast i den åtkomliga delen av jorden.
Flera proteser kan tillverkas ur samma pressform med varierande färgsättning vilket är god ekonomi för sjukvården.
Anaplastik gör också delhänder. Här nedan två exempel.

Att en kroppsdel amputeras, oavsett om det sker genom olycksfall eller sjukdom, är en traumatisk och omvälvande händelse och innebär inte bara en fysisk förlust utan sätter också spår i själen.

Exempel på amputation av tumme
Exempel på två fingrar.

Det finns flera olika skäl till att armar, fingrar eller ben amputeras. Den vanligaste anledningen är cirkulationsrubbningar, följt av tumörer och traumatiska skador. Till detta skall också tilläggas medfödda defekter.

Exempel på lillfinger.
Exempel på handskada med tre fingrar.

Vi skall i det följande göra en kort expose över dagens teknik, material och metoder och se om det är möjligt att hjälpa denna patientgrupp med moderna estetiska proteser hämtade från ansiktsprotesverksamheten där vi har över 30 års erfarenhet av alternativa material överlägset gängse protesmaterial inom ortopedin.
I de följande kapitlen skall vi visa exempel på :

Varför får jag inte en funktionell finger- & handprotes?
PVC-plastisolproteser
Specialanpassning av PVC-protes
Titanimplantat
Silikonprotes rent allmänt
Silikonprotes enligt filmtekniken
Så här tillverkar vi våra proteser (text kommer)


©2002- Anaplastik Konsult