FINGER OCH HANDPROTESER.
KAN JAG FÅ EN SÅDANT HJÄLPMEDEL?

Att en kroppsdel amputeras, oavsett om det sker genom olycksfall eller sjukdom, är en traumatisk och omvälvande händelse och innebär inte bara en fysisk förlust utan sätter också spår i själen.

Exempel på amputation av tumme
Exempel på två fingrar.

Det finns flera olika skäl till att armar, fingrar eller ben amputeras. Den vanligaste anledningen är cirkulationsrubbningar, följt av tumörer och traumatiska skador. Till detta skall också tilläggas medfödda defekter.

Exempel på lillfinger.
Exempel på handskada med tre fingrar.

Söker man bland myndigheten efter information och regelverk för arm och fingeramputerade är det skrämmande tomt.
Söker man på Internet efter hand- och fingerproteser hittar man endast ett fåtal webbsidor med text och bilder som visar vad som är möjligt att åstadkomma vad gäller estetiska och kosmetiska proteser ( exempel på vad som kan göras idag).
Skall man tolka detta som att det inte är status i att syssla med denna protestyp, saknas det kunskaper eller sker det en snedfördelning av resurserna till fördel för andra typer av proteser.
En liknande sökning för benamputation visar på en rikedom av material, metoder och ett stort antal Internetsidor och organisationer som tillvaratar intressen för denna patientgrupp.
Hur har det blivit så och varför?

Svaret kanske är så banalt som att sjukvårdshuvudmannen har missförstått budskapet med en "estetisk och kosmetisk hand- eller fingerprotes".
En modern silikonprotes är i första hand en funktionell protes.
Om man nu anstränger sig att ta avgjutningar och modellera fram en prototyp är steget kort till att även göra den useendemässigt trovärdig vad gäller färg och form.
En funktionell protes går att använda i arbetet, belastas på nästan ett normalt sätt på fritiden och hemma, vilket är ett mått på livskvalité.
En funktionell protes med trovärdigt utseende behöver inte alls kosta en förmögenhet
Se vad som menas med "specialanpassad
" nästa sida .

Hur många fall av amputationer talar vi om?
"Svenska Arm" Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av armamputerade har nyligen publicerat rapporten omfattande mellersta och södra Sverige perioden 1997-1998.
Man uppskattar antal armamputerade inklusive finger och hand till ca 2.000 fall. I denna skattning ingår inte Norrland som inte lämnat någon rapport. De blev tillfrågade!
Vidare finns ett "mörkertal" av patienter som hamnat vid sidan av gängse register.
Det verkliga antalet är sannolikt det dubbla eller 4.000 patienter, vilket är långt mera än samtliga ansiktsprotesfall i hela Norden.
Varför får dessa patienter inte en värdig rehabilitering och en förhöjd livskvalité när andra grupper får det?
Vi vet inte svaret på detta.

När man läser ett fåtal patientrapporter i medlemstidningar från handikapporganisationer är det två återkommande påståenden som förvånar, "oestetiska proteser med undermålig passform" och "dålig hållbarhet" och "en budgetgräns på 5.000:- för en armprotes". Kostar det mera får man söka egen finansiering.
Har man hjärtproblem eller behöver byta lungor eller njurar finns det resurser, men att få en handprotes som inte väcker anstöt är betydligt svårare.
Det är inte heller fysiskt möjligt att tillverka en ansiktsprotes med en budgetgräns på 5.000:-. Hela ansiktsprotesverksamheten nationellt och internationellt skulle kollapsa under sådana villkor.©2002- Anaplastik Konsult