FINGER OCH HANDPROTESER

PVC-plastisoler - specialanpassad?

PVC-plastisolproteserna är med några få undantag massproducerade standardprodukter tillverkade i stålformar eller mässing.
De tillverkas självklart i olika storlekar för barn, män och kvinnor och med några färgvariationer.
Tillverkning sker i Sverige, men merparten utomlands.

Anpassningen mot amputationen eller skadan sker genom att man klipper sönder en standardhandske och gör nödvändiga justeringar för att minimera skav och andra problem.
Är den här protesen specialanpassad.
Nej,
Det finns ytterst sällan någon vanlig handske, hushållshandske, undersökningshandske eller operationshandske som passar Din hand.
Är handen skadad och opererad är sannolikheten får godtagbar passform ännu mindre.

"Specialanpassad" PVC-plastisolhandprotes?

En specialanpassad protes, oavsett slag, är definitionsmässigt en protes som till 100% passar amputationen, skadan och omgivande vävnad.
Specialanpassning kan man bara uppnå genom ett anatomiskt avtryck där protesen gjuts eller tillverkas mot en kopia av den anatomiska avgjutningen i pressformen.
Protesen passar ingen annan patient eftersom ingen skada eller amputation är den andra lik.
En specialanpassad protes har en så god passform över hela anläggningsytan att den kan belastas och känns säker att använda funktionellt.
Förklaringen är den att belastningstrycket förs över till hela anläggningsytan och inte punktformigt där skadan kan vara känsligast.

"Anpassad" yta mot amputationen?

För en PVC-handprotes skapas anpassning med skumminlägg.
Har protesen ovan god funktion och stabilitet? Tveksamt.
För standardprotesen nedan har man lagt in "anpassning" där fingrarna saknas.

"Anpassad" yta mot amputationen.

Den primära funktionen som en PVC-protes har är att dölja skadan till lägsta möjliga kostnad och utan alltför höga krav på estetik, kosmetik eller funktion.©2002- Anaplastik Konsult