FINGER OCH HANDPROTESER

Silikon

Anaplastik har sedan 1974 tillverkat alla sina proteser i silikon.
Vårt intresse för finger och handproteser går tillbaka till 1995 då vi blev uppmärksammade på de dåliga estetiska och kosmetiska PVC-plastisolproteserna inom ortopedin.
Inom ansiktsprotetiken lämna man PVC-plastisoleran redan på 1970-talet.

Två olika tillverkningsprinciper för silikoner.
Se vidare texten nedan för förklaringar.

Tillverkning av silikonproteser enligt vår modell finns redogjort i kapitlet "Ansiktsprotetik". Vi har av förklarliga skäl inte gått in på tekniska detaljer då sidorna är till för patientinformation och har till syfte att presentera olika valmöjligheter.

Internationellt finns det endast en handfull specialister som behärskar silikontekniken. Bland dessa är det endast ett fåtal som utmärker sig som skickliga.
Det finns tre grundläggande tillverkningsmetoder. Bilden ovan visar på två metoder, se texten nedan.

Från vänster två fingrar från samma svenska tillverkare. Pressning i opakt silikon med antydan till lite färgpåläggning på ytan. Ytmålning har kort livslängd, tål inget UV-ljus och flagnar inom några veckor genom nötning.
En teknik som de flesta anaplastologer internationellt lämnat för länge sedan.
Nageln är inte kemiskt bundet till underlagssilikonet.
Man har haft lite svårt att bestämma sig för protesens längd.

De två fingrarna till höger är estetisk mycket bättre och bygger på en teknik som användes av bl.a. J. Pillet från Frankrike. Tekniken är inte "hemlig" utan bygger på en silikonkärna i grundfärg som ytmålas med retuscheringsspruta och/eller pensel, vilket sedan förseglas med en transparent silikonfilm.
Man kan också göra processen omvänt genom målning av transparentfilmen och eftervulkning till en standardkärna.
Felet med tekniken, vilket kommer att illustreras på nästa sidan, är att det finns ingen kemisk binding mellan sprutmålningslagret och ytfilmen
. När ytfilmen punkteras sker en snabb separation.
Nageln är inte heller kemiskt bundet till underlaget och smuts kommer in kring nagelbandet och sidorna, vilket påskyndar separationen.

Den tredje metoden, vilket vi använt i 30 års tid, är att arbeta med korrekt färgton, ljushet och mättnad, samt med rätt translucens.
Materialvalet är omfattande eftersom vi kombinerar flera silikontyper ex. LS, LSR och LIM samt valssilikoner och hårdheter av medicinska silikoner med varandra.
Infärgningsmetoden bygger på färgskiktning på samma sätt som i den naturliga epidermis med rätt färgat silikon i korrekt omvänd ordning. Färglagren är kemiskt sammanbundna till ett och samma block. Färgen är en integrerad del av polymeren och någon filmseparation kan aldrig uppstå.
Vid pressningen lägger vi in mellan 4-5 olika färgade silikonskikt, inklusive fingrets eller handens ovan- och undersidans färglager.
Någon ytmålning behövs inte utföras.
Nageln är kemiskt bundet genom silanisering till underlagssilikonet.
Nageln, som tillverkas individuellt, är i kompositglas och är hårdare än den naturliga nageln. Detta för att ge nageln maximal livslängd mot nötning och upprepad övermålning. Att byta ut nageln är en relativt enkel process för oss. Den är med andra ord inte tillverkad i akrylat som är vanligt i branschen.
Bilden här nedan visar Anaplastik AB silikonfinger utan nagelmålning, samt en brunaktig PVC-plastisolfinger som målats med nagellack av patienten.

Silikonfinger Anaplastik AB utan nagelmålning.
PVC-plastisolfinger med målning.

Samma patient, se ovan, har också fått silikonfingrar enligt den franska tekniken samt från ett laboratorium i Mellansverige.
Bilden nedan, fortfarande samma patient, visar två silikonproteser med omålade naglar till vänster med två färgsättningar, en ljus och en mörk tillverkade av Anaplastik AB.
Till höger ett orange opakt finger utan ytkarakterisering och ej trovärdig nagel tillverkat på ett laboratorium i Mellansverige.

Silikonfingrar med olika uppfattningar av fingeranatomi och tillverkningsmetoder.

Anaplastik fingret efter målning av nageln på plats. Färg och passformen mycket god. Samma patientfall på samtliga bilder.

Ett lyckat silikonarbete från Anaplastik AB.


©2002- Anaplastik Konsult