FINGER OCH HANDPROTESER

Silikon del 2

Att tillverka silikonproteser per postorder är svårt.
Man måste träffa patienten, ta korrekt avgjutning med rätt avtrycksmaterial, göra korrekta raderingar, göra korrekt provhylsa med rätt shoretal, ta ut korrekt färg och mycket mera.

Nedan har vi två silikonfingrar från en svensk tillverkare. De kommer uppenbarligen från samma pressform, men har helt olika färgsättningar och naglar.
Har man problem med färgkontrollen?
Fungerar inte standardnaglarna?

Samma silikontumme och nagel med rätt färg?

Anaplastik har hjälpt patienten nedan med en silikontumme.
Färgen är kanske inte helt perfekt, men resultatet skäms inte för sig.

Tumprotes i silikon från Anaplastik AB.

Den franska metoden med målad och överdragen silikonfilm har varit och är troligen fortfarande den överlägset bästa estetiska protesen på marknaden.
Problemet med tekniken är den extremt korta livslängen vilket beror på att tillverkningsmetoden inte är förenlig med silikonkemin.
Ytmålning av den inre silikonhylsan omöjliggör en kemisk bindning mellan silikonfilmerna, vilket har till följd att ytfilmen separeras vid första antydan till skada.
Abrasionsmotståndskraften för lågviskösa lösningsmedelsbaserade silikonfilmer, som används i denna teknik, är nästan obefintlig, vilket förklarar den korta livslängden.

Ytfilmen "skinnet" separeras från underliggande färglager.

Eftersom nageln inte har silaniserats utan låses mekaniskt till silikonkärnan finns ingen försegling mellan nageln och nagelbandet samt längs sidorna. Smuts tränger in och kanterna börjar gå sönder.
Ytfilmen saknar karakterisering och fingret ser blankt och slät ut.

Silikonet kring nageln har börjat brista.

Filmtekniken medger också mycket estetiskt tilltalande hel- och delhandsproteser. Tyvärr är hållbarheten kort.
Abrasionsmotståndskraften för en tunn silikonfilm är extremt låg. Och om den inte är kemiskt bundet till underlaget är det bara frågan om veckor eller månader innan en separation börjar.
De vita runda fläckarna på handens ovansida och knogarna är inte smuts eller fel på kameran utan mikroblåsor från härdningprocessen som nu fyllts med vätska för att så småningom brista och bilda mängder av små hål.
Lämnar tillverkaren av den här typen av proteser någon garanti på sina arbeten? Nej.
Är tillverkarens prispolicy rimlig? Nej.

Silikonet kring pekfingret har börjat brista.
Silikonet kring lillfingret har börjat brista.
Fingertopparna har hål

Är man utbildad i silikonkemi och känner till spelreglerna är det relativt enkelt undvika problemen ovan.



©2002- Anaplastik Konsult