ANSIKTSPROTETIKENS HISTORIA
Del 2

1500- till 1900-talet

Det är först på 1500-talet man finner de första dokumenterade protesfallen bl a genom de arbeten som publicerades av den berömde franske kirurgen Ambroise Paré, som levde 1517—1590.

Ambroise Paré 1517—1590.

Paré har i många referenser felaktigt angetts att vara plastikkirurgins "fader", men så är det inte.
I sin lärobok "La Opera" från 1579 visar han flera exempel på olika protestyper och hur de skulle hållas fast.
Tyvärr saknas materiella artifakter som bevisar att proteserna tillverkats och burits av någon patient.

Exempel på hand och fotprotes.
Exempel på ögon och näsprotes.

Från samma århundrade har vi ett intressant näsprotesfall som är det första beviset över att någon verkligen burit en protes.
Den svensk-danske astronomen Tycho Brahe (1546—1601) förlorade en stor del av sin näsa vid en svärdsduell år 1566 och bar resten av sitt liv en näsprotes tillverkad av silver och som sannolikt var överdraget med emalj. Hur protesen hölls på plats framgår inte.

Tycho Brahe med näsförlust i alardelen.
Tycho Brahe med skada över näsryggen.

Konstnärerna från 1500-talet var inte helt överens om vilken del av näsan som Tycho Brahe förlorade. Ansiktsprotetiker Brian Conroy, London, England fick tillstånd att ta en avgjutning av dödsmasken i Prag med anledning av ett BBC program över berömda astronomer.
Här nedan en rekonstruktion som Brian tillverkade. Plattan är gjuten i silver.

Tycho Brahe med korrekt protes.


©2002- Anaplastik Konsult