ANVISNINGAR FÖR AVTRYCKSTAGNING AV SEPTUMPERFORATION.

Att ta ett avtrtyck. Steg för steg. Del 1.

Bilden ovan visar hur septumknappens och perforationens storlek kan variera från några få millimeters diameter till i extrema fall 15mm i diameter.
Knappen har en arm som skall underlätta inorientering i rätt läge i näsgången, samt även att få ut den för regelbunden rengöring.
Förlängningsarmen går normalt längs taket i näsgången och "knoppen" skall inte vara synlig utifrån.

I det följande skall vi visa steg för steg hur man kan ta et avtryck.

Avtryckstagningen kan delas in i ett flertal moment:
1. Tamponering eller blockering med gasväv.
2. Uppmätning av vatten.
3. Blandning av alginat.
4. Ifyllande av en 100ml engångsspruta
5. Injicering av alginatet i den första näsgången.
6. Låta avtrycksmaterialet att stelna.
7. Göra om moment 2-6 i den andra näsgången.
8. Avlägsnandet av avtrycksmassorna var för sig.
9. Spolning av avtrycken och kontroll av att inget avtrycksmaterial finns kvar i näsgången.
10. Paketering och postning av avtrycket.

1.Tamponering eller blockering med gasväv.
Doppa 10mm bred gasväv i fysiologisk koksaltlösning och pressa bort överskottsvatten innan den förs in i näsgången. Packa den med dubbelveck bortom distala kanten på perforationen med en friläggning på minst 3-5mm.
Blockeringen har till uppgift att stoppa avtrycksmassan från att pressas ner i luftvägen.
Båda näsgångarna blockeras och låt gasväven gå längs näsgolvet ut genom näsöppningen och hänga ner på överläppen. Klipp bort om det är för mycket.

Blockeringen görs bäst av en öronläkare som är van att hantera verktygen i en trång näsgång.

En perfekt avgjutning visas här på en gipsmodell, till vänster och visar att perforationen är väldefinierad med rena kanter distalt, medialt, uppåt och neråt samt att näsgångens tak finns med ända till näsöppningen. På bilden syns också att benkanten uppåt inte längre finns kvar och kan vara en indikation på att knappen kommer att sitta instabilt eller inte fungera alls. Informera patienten om detta.
Målet är att skapa en tvådelad avgjutning som efter sammanfogning kan användas för att få en exakt arbetsmodell av defekten och näsgångarna. Se bilden till höger.

På denna gipsmodell har ena näsgången slipats bort så att det blir möjligt att på laboratoriet modellera upp en prototyp. Bilden skall illustrera en godkänd avgjutning.
Här skall också noteras vilken näsöppnings som är insättningsöppning, vänster eller höger. Patienten kan ha en större eller mindre näsgång och eftersom "knappen" stjäl lite utrymme är det bra om man väljer den som är större. Om patienten är vänster eller högerhänt kan också styra valet. Ange på remissen vilket som gäller.

Bilden till höger visar ett godkänt avtryck som sammanfogats med cyanoakrylatlim. Man ser här också att avtrycket går några millimeter distalt om perforationenens bakre gräns. Sammanfogningen görs på laboratoriet och inte på ÖNH. Om avtrycket gått sönder bifoga alla lösa bitar. I regel går det att rekonstruera defektens omfattning.

© 2002-2013 Anaplastik Konsult