MATERIAL INOM ANSIKTSPROTETIKEN

LATEX

Latex är ett av de tidigaste epitesmaterialen som i någon större skala kommit till användning för epitestillverkning och fortfarande idag användes i båda U. S. A. och V. Tyskland.

Bulbulian beskrev redan år 1945 (1) den sk latextekniken och han beskriver i princip samma teknik i sin senaste bok, som kom ut år 1973 (2). Han poängterar dock att materialet kan anses som föråldrat och att det numera ersatts av bättre material ss PVC-plastisoler och RTV-silikonelastomerer.
Emellertid har materialet vissa intressanta aspekter, varför en kort redogörelse om materialet, tekniken och om dess användningsområde kan vara av intresse.

Polydiener.

Elastomer med monomerer av dientyp omfattar allt från naturgummi till syntetiska gummin, ss styren-, nitril-, butyl- och kloroprengummi, för att nämna några av de vanligaste. Av nyss uppräknade polydiener är naturgummi av sk förvulkaniserad typ av speciellt intresse.

Cis-1, 4-polyisopren eller naturgummi.

Redan i början av 1500-talet rapporterade europeiska upptäcktsresanden från Mexico förekomsten av naturliga gummimaterial. Men det dröjde ända till på 1820-talet innan skotten Mac Intosch grundade den första verkliga gummiindustrin.
År 1839 utvecklade Goodyear en metod att vulkanisera materialet med svavel och sedan dess har utvecklingen gått framåt med accelererande fart och även om naturgummi numera ersatts av syntetiska elastomerer i många tillämpningar, spelar de dock fortfarande en viktig roll inom industrin.

Naturgummi kan man få från en rad träd, buskar och slingerväxter, vilka huvudsakligen växer i tropikerna.

Av alla växter kan Hevea Brasiliensis, ur vilken man får ‘Hevea rubber”, anses vara den främsta gummiproducerande växten.
Ur träden får man en mjölksaft, sk latex, vilken är en emulsion av kolväten i droppform.
Emulsionen stabiliseras genom att den även innehåller proteiner, tvålar och lipoider (fettliknande ämnen).

  • Vatten 59 - 66 %
  • Gummi-kolväten 30 - 36 %
  • Proteiner 1 - 2 %
  • Stearin, fett, tvål 1 - 2 %

Sammansättning av latexemulsion.

På stora plantager tappas och samlas denna latex in från träden och transporteras sedan till fabrikerna, där man koagulerar råmaterialet endera genom tillsättning av exempelvis alkohol, ättik-syra, myrsyra eller genom indunstning.
Efter koagulering består massan av 90 % gummikolväten.
Kemiskt sett är naturgummi en lineär polymer uppbyggd av isoprenmonomerer
C5H8 vilka hopkopplats så att alla metylgrupperna orienterats åt samma håll.
Denna isoprentyp kallas även för cis-form och kautschuk är således en cis-1, 4-polyisopren med följande formel:

Fig 1 Cispolyisopren (1, 4).

 

©2002- Anaplastik Konsult