MATERIAL INOM ANSIKTSPROTETIKEN

LATEX (fortsättning från föregående sida)

I naturen förekommer också föreningar där metylgrupperna är orienterade periodiskt åt motsatt håll. Detta kallas för transform. Guttaperka är ett sådant exempel på en förening och benämnes transpolyisopren.

Fig 2 Transpolyisopren.

Det rena gummit liksom de övriga gummipolymererna kan ej användas direkt, utan man måste förbättra de mekaniska egenskaperna, dels genom tillsatser av olika mjukgöringsmedel, pigment och antioxidanter, dels genom bearbetningsprocesser ss masticering, vilket innebär att man genom mekanisk knådning får mindre molekylvikt på gummit.

Ovulkaniserat gummi som sträcks då man drar i det återtar vanligtvis inte sin form. I vissa fall sker en återgång men mycket långsamt. Genom vulkanisering med svavel sker emellertid en komplex reaktion och man får svavelbrygga mellan två polyisoprenkedjor varvid en elastomer erhållitts (3. 4).

Fig 3 Vulkaniserad polyisopren.

Prevulkaniserad latex.

Den nyligen beskrivna behandlingen av naturgummi kan sägas vara den vanligast förekommande, men för exempelvis epitestillverkning använder man sig av en specialbehandlad naturlatex som går under beteckningen pre- eller förvulkaniserad latex.

Latexmjölksaften från träden koncentreras genom centrifugering och koaguleras och konserveras sedan genom tillsats av ammoniak. Genom en speciell process vulkaniseras sedan denna latex på fabriken, varvid man får ett gummi som fortfarande har sin flytande latexform fast nu i vattenlösning.

Då denna prevulkaniserad latexemulsion exempelvis hälles ut på en plan glasskiva, börjar vattnet från latexen att dunsta bort, varvid det bildas ett starkt och elastiskt gummi.
Bulbulian vill beteckna denna process både som självpolymerisering och eller vulkanisering i rumstemperatur, RTV. Båda dessa beteckningar är missvisande för elastomerer polymeriserar inte och vulkaniseringen är redan genomförd.

Genom att tillföra ytterligare värme i torrluftsugn kan man få processen att gå ganska fort (2).


©2002- Anaplastik Konsult