GULVIKTER

Patienter med nedsatt funktion i ögonlocket kan vara betjänta av att få en specialanpassad guldvikt inopererad i ögonlocket. Vi tillverkar guldvikterna i 24 karats valsat guld i följande standardvikter:

  • 0,9 gram
  • 1,0 gram
  • 1,1 gram
  • 1,2 gram
  • 1,3 gram

Med en tolerans på +/-0,01 gram. Levereras osterila.

Guldvikter i 24 karat guld
Guldvikter i 24 karat guld

Lämplig viktstorlek provas på patienten innan operationen.
Nedan en operationsbild som visar installation av guldvikt.
Guldvikten avlägsnas i regel efter en viss tid då ögonlocket återfått sin rörlighet
.

Jag kan fortfarande erbjuda guldvikter. Kontakta mig.

©2002- Anaplastik Konsult