SPECIALANPASSAD SEPTUMKNAPP I SILIKON

En septumknapp är en individuellt utformad protesknapp tillverkat i medicinskt silikon för att täta till ett hål (perforation) i nässkiljeväggen (nässeptum).

Trauma, näskirurgi, systemsjukdomar är några av orsakerna för uppkomsten av ett hål i nässkiljeväggen. Man misstänker också att receptfria nässprayer kan vara en bidragande orsak, även om det inte bevisats.
Den som drabbas av ett hål i nässkiljeväggen berättar om återkommande blödningar, krustabildning, visslingsljud och nästäppa.
Hålet är till en början endast 4-5 mm i diameter och kan med tiden växa i storlek upp till 15-20 mm.

Inom sjukvåden har man försökt att kirurgiskt sluta hålet med varierande resultat, vilket ofta medfört att hålet blivit ännu större.
Det finns också industritillverkade ”knappar” i halvstyvt material som måste sättas in på sjukhuset av en läkare polikliniskt eller under narkos. Felet med denna lösning är att den inte är specialanpassad, är ohygienisk och uppfyller inte de legala kraven i bilaga 1 och 8 lagen (1993:876) om medicintekniska produkter och LVFS 2003:11".

Ett alternativ till operation eller ”standardknapp” är att man tillverkar en specialanpassad knapp i Medicinskt silikon certifierat för användning i 30 dagar eller längre i direktkontakt med kroppsvävnader.

För att kunna tillverka en specialanpassad protesknapp krävs att man tar en avgjutning av perforationen, skapar en modell och med den som underlag tillverka i flera steg en knapp som passar endast denna patient och ingen annan. Inget hål i nässkiljeväggen är den andra likt varken i storlek eller form.
Att tillverka en specialanpassad septum knapp är därför ett tidsödande precisionsarbete där man måste ta hänsyn till skadans utseende och form, välja rätt insättningsnäsgång och anpassa silikonmaterialets hårdhet efter storleken på hålet.

Jag har över 10 års erfarenhet av tillverkning av specialanpassade knappar och lyckandefrekvensen är god. Fördelen med min produkt är att den kan tas ut av de flesta patienten för regelbunden rengöring och att septumknappen har lång livslängd. Pressformen arkiveras i 10 år för att kunna återanvändas.

En klinisk utvärdering pågår på Öron- Näsa- Halskliniken, Norrlands universitetssjukhus, och resultatet pekar på att en specialanpassad silikonknapp är en bättre behandlingsform än kirurgi eller en ”standardknapp”.

Har Du en ett hål i nässkiljeväggen och upplever att den besvärar Dig skall du i första hand vända Dig till Öron- Näsa- Halskliniken, Norrlands universitetssjukhus, för en utredning.
Om Du inte bor i Västerbotten kan Du vända dig till närmaste regionsjukhus med öron-näsa halsklinik.
En specialistremiss kan du få från din Vårdcentral.

Jag kan fortfarande erbjuda septumknappar. Kontakta mig.

Hur det går till att ta avtryck med alginat kan du se på fyra följande sidor.

©2002- Anaplastik Konsult