STÖDFÖRBAN FÖR BEHANDLING AV TRÅNG NÄSGÅNG.

Jag kan offerera stödförband i akrylat eller glaskomposit för att hålla ut kollapsade näsvingar eller expandera trånga näsgångar.
Den har även andra namn som "stents" eller näsobturator.
I stället för akrylat eller glaskomposit kan man i vissa fall använda medicinskt valssilikon som är mjukt.

Metoden är ett bra alternativ till kirurgi för att testa om obturatorerna ger önskad effekt eller inte.
I många fall kan denna metod lösa patientens problem och man undviker ett kirurgiskt ingrepp som alltid är ett risktagande.

Man börjar behandlingen med att ta avgjutning av båda näsgångarna.
Efter att avgjutningen slutförts tillverkas en arbetsmodell som raderas för att skapa ett större utrymme motsvarande provad expansion vid avtryckstillfället.

I regel tillverkas obturatorerna parvis för att expansionen skall bli likformig.
Utseendet och längden på obturatorerna variera från fall till fall. Översta bilden visar långa rör och den nedre bilden korta.
Obturatorerna provas ut på laboratoriet och kan behöva justeras innan de lämnas ut.
Efter en viss tids användning kan man i regel expandera näsgången ytterligare för att förbättra luftgenomflödet, men i regel räcker det första paret som utprovats.

©2002- Anaplastik Konsult