< Ventilatormask i silikon

SPECIALANPASSAD VENTILATORMASK I SILIKON

Det finns en liten grupp av patienter som har en nedsatt lungfunktion på grund av sjukdom.

För syresättning av blodet har de behov av en ansiktsmask kopplat till en mobil respirator för hemmabruk.
Respiratorn vid sängen eller på rullstolen kopplas i regel till en ”standardmask”, vilken spänns fast med hjälp av gummiband bakom nacken och över huvudet.
Standardmasken har ofta dålig passform, vilket medför att det blir lätt läckage kring kanterna. Detta kompenseras genom att dra banden allt hårdare varvid det uppstår tryckskador i ansiktets mjukdelar och risken för förflyttning av överkäkens fronttänder är uppenbar.
Att använda glasögon är omöjligt.
Att äta och dricka är svårt och om röret riktas rakt upp mot pannan ligger det inom det normala synfältet och stör.
Normala kroppsrörelser hindras av rörets placering och att ha den i sängen under natten ett ännu större problem.

Idén at tillverka en specialanpassad mask är inte ny. Den för Sverige mest kända typen kommer från Stockholm och är tillverkad i hårdplast efter en avgjutning av patientens ansikte.

Den s.k. Stockholmsmasken har i Umeå vidareutvecklats av mig under 1990-talet, förbättrats och provats i flera steg på Lungkliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Bilden ovan visar en äldre modell av Norrlandsmasken.

Den specialanpassade masken har idag en liten stomme av glaskomposit klätt med mjuk bred vinge av medicinsk silikon. Man kan även lägga i silikongel.

Optimeringen har avslutat då industrin tagit fram nya och bättre modeller på standardmasker, men det kan förekomma enstaka patientfall där den specialanpassade masken är den enda lösningen.
Prata med din anaplastolog.

Om du vill veta hur det går till att ta ett avtryck finns det tre extra sidor att studera.

©2002- Anaplastik Konsult