PUBLIKATIONER

I detta kapitel har Anaplastik samlat information om egna rapporter och undersökningar, ett litet urval av artiklar och böcker i första hand inom asiktsprotetiken.
I ett senare skede kommer också artiklar inom hand- och fingerprotetiken.

1. Egna publikationer och rapproter.
2. Lämplig litteratur inom ansiktsprotetiken.
3. Ett urval av bra artiklar inom ansiktsprotetiken.
4. Ett urval av artiklar om hand och fingerprotetiken.

©2002- Anaplastik Konsult